Fyllingsdalen barnegospel
Fyllingsdalen barnegospel

Barnegospel er menighetens kor for barn fra 5 år og oppover. Vi øver hver mandag kl 17 i kirken.

Fyllingsdalen barnegospel er menighetens kor for barn ca. 5-9 år. Koret har holdt på siden 1987, og har dermed lange tradisjoner i menigheten. Koret er medlem i Norges KFUK-KFUM. Koret mottar støtte fra Frifond og fra Bergen kommune. Kontingent er kr 150 pr. år, som betalast direkte til KFUK-KFUM. Korgenser kostar kr 100.

 

Barnegospel deltar jevnlig på familiegudstjenester og andre samlinger i Fyllingsdalen kirke. Vi synger fast i kirken på julaften, og vi har konsert på Løvåsen sykehjem hvert år.

Øvelsene er hver mandag kl 17-18. Det er mange foreldre som følger barna, og foreldregruppen kan selv ordne seg kaffeservering under øvelsen. Ofte bruker vi litt av øvetida på fortelle-stund og forming.

 

Musikalske ledere nå er Ann Elisabeth Tveit og Liv Skoglund.
 
Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og vi vil gjerne at det skal komme både gutter og jenter!

Oppstart for høstsemesteret er mandag 28. august 2017.