Fyllingsdalen barnegospel
Fyllingsdalen barnegospel

Fyllingsdalen barnegospel  blir torsdagskor fra høsten 2018!

Fyllingsdalen barnegospel er for barn i alder 5-9 år. Vi vil gjerne ha flere medlemmer, både gutter og jenter! Øvingene er i Fyllingsdalen kirke på torsdager kl 17-18.

Det er mange foreldre som følger barna, og foreldregruppa kan ordne seg kaffeservering under øvinga. Ofte bruker vi litt av øvetida på fortelle-stund og forming.

 

Vi inviterer til åpen øving torsdag 23.08.2018 kl 17-18, og så kan barn og foreldre bestemme etterpå om de vil bli medlemmer i koret fast.

 

Etter planen blir koret å høre på disse gudstjenestene høsten 2018:

21.10.2018 kl 11 Familiegudstjeneste, høsttakkefest.

11.11.2018 kl 11 Familiegudstjeneste med barnekor. 

02.12.2018 kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av min kirkebok til 4-åringer

24.12.2018 kl 14.30 Julaftensgudstjeneste

 

Musikalske ledere er Ann Elisabeth Tveit og Liv Skoglund.
Kontaktadresse: kantor Liv Skoglund, ls839@kirken.no

 

Koret er medlem i Norges KFUK-KFUM. Koret mottar støtte fra Frifond og fra Bergen kommune. Kontingent er kr 200 pr. år (evt. rabattpris kr 50), som betales direkte til KFUK-KFUM.

Korgenser kan lånes, og dersom noen vil ha sin egen, koster den kr 100.