Velkommen til Liten og stor åpen barnehage
Velkommen til Liten og stor åpen barnehage

Liten og stor, Åpen barnehage er et gratis tilbud til deg som er hjemme med barn eller passer barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er et møtested for både barn og voksne hvor det er en fin mulighet til å bli kjent med andre barn og voksne i nærmiljøet.

 

 

 

Åpen barnehage er et møtested for vennskap, felleskap, lek og læring.

 

Vi holder til i Fyllingsdalen kirke og har åpningstidene:

Mandag kl 9-14

Onsdag kl 9-14:30

Torsdag kl 9-14:30

 

Hver dag er det lek og aktiviteter og samlingstund kl 11.00.

Noen ganger i året drar vi på tur sammen, til for eksempel Strutsefarmen. Hver første mandag i måneden er det formiddagstreff i kirken. Disse dagene har barnehagen turdager eller holder stengt.

 

Hver dag er det felles smørelunsj. Prisen for dette er kr 15  for barn og kr 25 for voksne.

Åpen barnehage har ingen påmelding og du kan komme og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid.

Barnehagen er stengt i skoleferiene.

Aktivitetsplan for mai og juni kan du laste ned her

Årsplan for 2017-2018 kan lastes ned her

.

Plan for bamsegruppen kan lastes ned her

.

Kontaktperson/styrer: Mariann Tveit, tlf. 415 28 807 Du kan følge Åpen barnehage på deres facebookside: https://www.facebook.com/Litenogstoropenbarnehagefyllingsdalen.

Velkommen!

.