Kom og bli med som gudstjenestemedhjelper
Kom og bli med som gudstjenestemedhjelper

Gode gudstjenester kjennetegnes av at flere er med og hjelper til. Menigheten trenger flere frivillige som vil være med å skape gode gudstjenester.

Gode gudstjenester kjennetegnes av at flere er med og hjelper til. Menigheten trenger flere frivillige som vil være med å skape gode gudstjenester.

Å være gudstjenestemedhjelper innebærer å ta del i et "team" av positive og inkluderende mennesker som møtes en stund før gudstjenesten for å forberede sine oppgaver i gudstjenesten.

På de fleste gudstjenester har vi frivillige i følgende tre funksjoner: Kirkevert (2 stk.), klokker (tekstleser) og nattverdsmedhjelper.

Litt om de ulike rollene:

Kirkevert
Lager i stand en enkel kirkekaffe som serveres like etter gudstjenesten, tar i mot kirkegjengere ved entré og deler ut salmebøker, tar inn kollekt, og teller opp penger etter gudstjenesten.

Klokker
Leser kunngjøringer før gudstjenesten begynner, samt lesetekstene i gudstjenesten.

Nattverdsmedhjelper
Deler ut nattverd sammen med prest.

Hvis du tenker dette kan være aktuelt for deg, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med frivillighetskoordinator Øyvind Bjørge på tlf. 55 59 71 45 (onsdag og torsdag 10-15) eller epost oyvind@bergen.kirken.no