Vil gjøre Jesus kjent
Vil gjøre Jesus kjent

I ti dager, fra Kristi himmelfartsdag til pinsehøytiden, vil det være et spesielt fokus på bønn i Fyllingsdalen menighet. Vi vil be om at flere mennesker skal lære Jesus å kjenne som sin Frelser, Herre og venn.

 

- Bønneaksjonen er blitt til etter at Justin Welby, erkebiskop i den anglikanske kirke, har oppfordret alle kristne til å være i bønn i dagene mellom Kristi himmelfartsdag og pinse, forteller Eystein Wiig som er prest i Fyllingsdalen menighet.

- Fokuset skal være at flere mennesker, både lokalt og globalt skal lære Jesus å kjenne som sin Frelser, Herre og venn. Welby er initiativtaker til bønneaksjonen Thy Kingdom Come som har blitt en økumenisk og global bønnebevegelse. Oppfordringen er at vi skal stå sammen i bønn, på tvers av ulike kirkesamfunn, om denne viktige saken: At flere mennesker får et personlig forhold til Jesus Kristus, Guds Sønn. Vi i Fyllingsdalen menighet har koblet oss på aksjonen og har forventning til det som skal skje den uken.

- Hvordan vil bønneuken se ut i Fyllingsdalen menighet?

- Vi vil legge til rette for ulike måter å komme sammen i bønn der vi vil ha et spesielt fokus på å gjøre Jesus kjent. Vi kommer til å arrangere en familiegudstjeneste med tema «Bønn», og samlinger i kirkerommet og ved sidealteret der vi samles i bønn tirsdag og onsdag. Det er ellers viktig å få frem at vi er åpen for alle mulige kreative initiativ som dreier seg om det å be for at mennesker lærer Jesus å kjenne. Det kan for eksempel være at du, sammen med en venn, bestemmer deg for å be spesielt for noen personer i ti dager. Det kan være at en gruppe en dag vil gå på en bønnevandring der man velsigner bydelen vi bor i. Det kan være at du ber for et unådd folkeslag der det ennå ikke¨er plantet en menighet og der det ennå ikke finnes en Bibel. Mulighetene er mange og ingenting er umulig for Gud, sier Eystein Wiig som ser frem til bønneaksjonen i midten av mai.

Her er programmet for bønneuken så langt:

Søndag 13. mai kl 11:00  Familiegudstjeneste med dåp og bønnevandring
Tirsdag 15. mai kl 13:45  Tidebønn ved sidealteret
Tirsdag 15. mai kl 18:30  Bønnesamling ved sidealteret
Onsdag 16. mai kl 08:00  Bønn i kirkerommet

 

Dersom du ønsker å være med på bønneaksjonen Thy Kingdom Come og koble det på vårt lokale initiativ i Fyllingsdalen, så ta gjerne kontakt med koordinator for aksjonen: Eystein Wiig på mail: ew649@kirken.no eller telefon 488 94 587.

Idéer til hva du kan gjøre i løpet av uken kan du blant annet finne her: thykingdomcome.global/taking-part