Kirken har fått heis!
Kirken har fått heis!

Fyllingsdalen menighet har fått heis mellom hovedetasje og underetasje. Søndag 11. juni ble den innviet.

Menighetsråd og stab har over lengre tid arbeidet med behovet for heis i samarbeid med Bergen kirkelig fellesråd (BKF) og representanter fra Akasia. Heisen innebærer at en av to trapper ned til underetasjen nå er fjernet.

Alle aktører har hatt sitt primære fokus på tilrettelegging for handikappede. Universell tilrettelegging er viktig. Når heisen først er her, ser vi at den i tillegg til å frakte mennesker som trenger det, også kan fungere som transportmiddel mellom etasjene for tyngre utstyr som fortrinnsvis lagres nede av hensyn til begrenset lagringsplass i hovedetasjen.

I tillegg til heis er det i løpet av det siste året kommet nytt ventilasjonsanlegg nede. Dette måtte til av hensyn til høye målinger av radon. Det nye anlegget har gitt stor effekt på luftkvaliteten, og radonnivået er nå godt under myndighetenes anbefalte grenseverdier. Med heis og god luft nede, håper vi alle på at kjelleren med tiden vil bli enda mere brukt, gjerne også ved at nye tiltak vokser frem.