Påmelding som konfirmant i Fyllingsdalen kirke
Påmelding som konfirmant i Fyllingsdalen kirke

Velkommen som konfirmant i Fyllingsdalen kirke!

Vi har gleden av å invitere deg til å bli med på konfirmanttid i Fyllingsdalen kirke i skoleåret 2018-2019.

Konfirmanttiden er en anledning til å bli kjent med kirken. Du vil få opplevelser og erfaringer slik at du er bedre kvalifisert til å gjøre deg opp din egen mening.

Det å være konfirmant handler ikke om å prestere, men å komme med åpent sinn, og delta aktivt i det som skjer.

OPPLEGGET I FYLLINGSDALEN KIRKE:

Tirsdag 11.04 kl 18:00: KICK OFF.
  - Info om konfirmantåret
  - Mat og sosialt
  - Påmelding 

Onsdag 19. september kl 15:30: Første samling i kirken. 

  - Vi blir kjent med hverandre
  - Info om konfirmantweekenden og presentasjonsgudstjenesten
  - Info til foreldrene

  - Weekenden er organisert som en Bohjemme-leir. Det blir gøye aktiviteter, god mat, godhetsaksjon og mye mer.
  - Konfirmantene deltar på gudstjenesten i Fyllingsdalen kirke samme helg.  


KONFIRMASJONSDATOER 2019:

Lørdag 4. mai
Søndag 5. mai

Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på, men vi forbeholder oss retten til å måtte bytte rundt, siden det maks kan være 20 konfirmanter per gudstjeneste.

ØKONOMI:
Konfirmantundervisning i Fyllingsdalen har en egenandel på kr 1500 per konfirmant. Det dekker konfirmantbibel, undervisningsmateriell, Konfirmantweekend og mat på samlinger. 
Familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta i konfirmanttiden. Ta kontakt hvis dere har behov for støtte. Så finner vi en løsning sammen.

Vi bruker i hovedsak foreldre / foresattes mail og sms som informasjonskanaler.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med menighetspedagog Gunn Austad Waage. Skriv gjerne epost til ga973@kirken.no

Dersom du ikke har mottatt invitasjon i posten, kan den lastes ned her.

Med vennlig hilsen
Fyllingsdalen menighet

Trykk her for påmelding