Her kommer det informasjon om konfirmanttiden i Fyllingdalen

Vi har gleden av å invitere deg til å bli med på konfirmanttid i Fyllingsdalen kirke i skoleåret 2017-2018.

Konfirmanttiden er en anledning til å bli kjent med kirken. Du vil få opplevelser og erfaringer slik at du er bedre kvalifisert til å gjøre deg opp din egen mening.

Det å være konfirmant handler ikke om å prestere, men å komme med åpent sinn, og delta aktivt i det som skjer.

OPPLEGGET I FYLLINGSDALEN KIRKE:

Tirsdag 25.04 kl 18:00: KICK OFF.
  - Info om konfirmantåret
  - Mat og sosialt
  - Påmelding 

Onsdag 20. september kl 15:30: Første samling i kirken. 

  - Vi blir kjent med hverandre
  - Info om konfirmantweekenden

Fredag 29. september - søndag 1. oktober: Konfirmantweekend

  - Weekenden er organisert som en Bohjemme-leir. Det blir gøye aktiviteter, god mat, godhetsaksjon og mye mer.

Søndag 1. oktober kl 11:00: Presentasjonsgudstjeneste.

  - Konfirmantene deltar på gudstjenesten i Fyllingsdalen kirke. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og foreldremøte. 


KONFIRMASJONSDATOER 2018:

Lørdag 5. mai
Søndag 6. mai

Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på, men vi forbeholder oss retten til å måtte bytte rundt, siden det maks kan være 20 konfirmanter per gudstjeneste.

ØKONOMI:
Konfirmantundervisning i Fyllingsdalen har en egenandel på kr 1500 per konfirmant. Det dekker konfirmantbibel, undervisningsmateriell, Konfirmantweekend og mat på samlinger. 
Familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta i konfirmanttiden. Ta kontakt hvis dere har behov for støtte. Så finner vi en løsning sammen.

Vi bruker i hovedsak mail og sms som informasjonskanaler. Dersom konfirmanten har facebook konto, kan man legge seg til i gruppen
Konfirmant i Fyllingsdalen 2018

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med menighetspedagog Gunn Austad Waage. Skriv gjerne epost til ga973(a)kirken.no

Med vennlig hilsen
Fyllingsdalen menighet

Konfirmant Registrering

Konfirmanten  
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.