Kontakt oss

Administrasjonsleder:
Tor Andre Ljosland, tlf: 55 59 71 48 / 97 95 95 95
e-post: tl227@kirken.no

Fungerende sokneprest:
Eystein Wiig, tlf. 55 59 71 41 / 488 94 587    
e-post: ew649@kirken.no

Vikarprest:
Trygve Danielsen, tlf. 55 59 71 42   
e-post: td636@kirken.no

Kantor:
Liv Skoglund, tlf 992 36 178
e-post: ls839@kirken.no

Menighetspedagog / kateket:
Gunn Waage Austad, 55 59 71 43
e-post: ga973@kirken.no

Frivillighetskoordinator:
Øyvind Bjørge, tlf. 95 87 93 14     
epost: ob456@kirken.no

Kirketjener:
Nicolay Vinkler
e-post: nv683@kirken.no


Liten og Stor Åpen Barnehage:
Styrer:
Mariann Tveit
e-post: mariann.tveit@yahoo.com

Barnehagelærer:
Elise Tresselt

Assistent:
Siv Døssland

Renholder:
Linda Korneliussen