SMS-Tjeneste

Vil du ha sms-varsling når det er gudstjeneste i kirken? Du kan velge mellom å kun få sms varsling når det er familiegudstjeneste og familiearrangement i kirken eller bli varslet i forkant av alle gudstjenester.

Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Mobil:
Dersom brukeren skal velge gruppe må du skrive en forklaring her.
Velg bilde av deg selv. Bildet må ha filtype .jpg og ikke være større enn 500k.